Yalnızlık-Depresyon ilişkisi


                         Yalnızlık ve Depresyon

Dostluk ve arkadaşlık ihtiyaçlarımızın tatmin edilmesi sağlıklı yaşam için gereklidir.  Sosyal ilişki ihtiyaçlarımız karşılandığında yaşamın bize getireceği çeşitli zorluklarla daha etkili şekilde baş edebiliriz.  Bu konuyla ilgili araştırmalar sosyal dostluk ve arkadaşlık eksikliğinin bireyleri ruhsal ve bedensel anlamda yıprattığını ve onların mücadele etme güçlerini azalttığını belirtmektedir.

Tatmin edilmemiş ilişki ihtiyacı kişinin üzüntülü olmasına sebep vereceği gibi  kişi kendini tek başına kalmış ve izole edilmiş olarak hissetmeye başlar.  Zamanla bu hisler kişinin duygusal sağlığını tahrip eder.

Araştırmacı uzman psikologlar yalnızlığın etkilerini izleyerek aşağıdaki sonuçlara varmışlardır:

  *  Yalnızlık çeken bireyler yalnızlık çekmeyen bireylere nazaran yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları daha yüksek seviyede stresle algılarlar.

  *  Yalnızlık vücuttaki stres hormonlarının seviyesini arttırdığı gibi tansiyonu da yukarı çıkarır.  Dolaysıyla, kalp kaslarının daha çok çalışmasına yol açarak kan damarlarını yıpratır.

  *  Yalnızlık uyku kalitesine ve etkenliğine zarar vererek uykunun sağlıklı etkisini azaltır.

  *  Kronik yalnızlık kişiyi depresyona sürükler.

Neticede,  insanlar sosyal bir ortamda yaşamak ve dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini kurmak için yaratılmışlardır.  Sosyal beceriler sağlığımız için çok önemlidir.  Sosyal bağların eksikliği yaşamı tehdit ettiği gibi zihinsel, bedensel, ve ruh sağlığımıza zarar verir.

Psk. Dr. Nil Alptekin